Asmens fizinė sauga


Asmens sargybinis – saugos tarnybos „CERBERIS“darbuotojas, turintis atitinkamą kvalifikaciją ir nemažą darbo stažą, saugo klientą nuo nusikalstamo kėsinimosi į jo gyvybę bei sveikatą. Asmens sargybinio spec. akipiruotė , informacijos paketas apie saugomą klientą, nuolatinis ryšys su saugos tarnybos „CERBERIS“ CVP (centriniu stebėjimo pultu) ir reagavimo ekipažais padeda užtikrinti efektyvesnį kliento saugumo lygį.

       Išsamesnę informaciją galite gauti, paskambinę į saugos tarnybos „CERBERIS“ generalinę buveinę.