Ginkluoti reagavimo ekipažai


MOBILŪS REAGAVIMO EKIPAŽAI (MRE)       Saugos tarnybos „CERBERIS“ mobilių reagavimo ekipažų (MRE) paskirtis - pagal pavojaus signalo iškvietimus nedelsiant atvykti į saugomus objektus ir imtis visų reikiamų teisinių priemonių nuskalstamai veikai užkirsti. Betarpiškai dalyvauja turto ir asmens fizinėje saugoje ištisą parą. Pagal atskirą susitarimą vykdo patruliavimą kliento objektuose.       Išsamesnę informaciją galite gauti, paskambinę į saugos tarnybos „CERBERIS“ generalinę buveinę.